Kontakt

MultiControl Sp. z o.o.

 

Tel: +48 573 953 174

Siedziba:

ul. Poleczki 32
02-822 Warszawa

Zgodnie z wymogami art. 32 C punkt 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z 2020 r. poz. 284, 322) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalność spółki MultiControl Sp. z o. o. polegająca na uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące nie wywarła negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Odpowiadamy na zapytania w ciągu jednego dnia roboczego.
W nagłych przypadkach zadzwoń do nas pod numer: +48 573 953 174

Formularz Kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, tj. adres e-mail i moje imię i nazwisko, aby uzyskać odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy.
Administratorem danych osobowych jest MultiControl sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 32, 02-822 Warszawa. Pragniemy poinformować, że uzyskane dane osobowe mogą zostać przekazane do następującego celu firmie informatycznej współpracującej z firmą.
Wyrażanie zgody jest obowiązkowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie. Zebrane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym forma profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub personalizacji treści naszych stron internetowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, prawa do przekazywania danych, prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Zostałem również poinformowany o sprzeciwach wobec profilowania zgodnie z art. 21 RBP. Cofnięcie zgody lub sprzeciwu wobec profilowania można wyrazić, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@multicontrol.com lub wysyłając list do MultiControl Sp. z o.o.
Zostałem poinformowany o prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli okaże się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


MultiControl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Poleczki,nr.32, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213583235, numer statystyczny (REGON) 142472482, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366840.
.