Usługi serwisu i wsparcia technicznego

Tam, gdzie bezpieczeństwo ma znaczenie

Multicontrol posiada zaplecze produkcyjne i techniczne oraz oferuje usługi konstrukcyjno-projektowe. Nasz dział serwisowy jest do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowy do pomocy w każdej sytuacji. W ramach umowy nasza usługa gwarantuje naprawę w ciągu 24 godzin. Zapewniamy także serwis pogwarancyjny i naprawy pogwarancyjne większości dostępnych na rynku skanerów rentgenowskich.

Kontrola
Celna i Graniczna

Zwiększ poziom bezpieczeństwa granic dzięki systemowi MultiControl Canis. Zachowaj precyzję skanowania bez uszczerbku dla przepustowości na przejściach granicznych.

Ochrona Obiektów
Infrastruktury Krytycznej

Korzystaj z nieinwazyjnej i wysokiej prędkości skanowania systemu MultiControl Canis, aby zabezpieczyć obiekt przed atakami terrorystycznymi i próbami sabotażu.

Ochrona
Bazy Wojskowej

Wykrywaj próby przemytu towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe lub broń. Zapobiegaj kradzieży i nielegalnemu przewozowi broni, amunicji do i z bazy wojskowej.

Bezpieczeństwo
Sektora Prywatnego

Precyzyjnie sprawdzaj obiekty o dużych rozmiarach. Wykrywaj próby kradzieży weryfikując zawartość pojazdów wyjeżdżajacych i wjeżdżających na teren obiektu.

Konsultacja techniczna

 • Pomoc techniczna przy wyborze skanera
 • Przygotowanie i konsultacja projektu instalacji
 • Indywidualny dobór rozwiązania spełniającego Twoje wymagania

Audyt bezpieczeństwa

 • Pełna instalacja
 • Dokumentacja radiologiczna
 • Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa, użytkowania i niezbędnych do wykonania serwisu dokumentów

Wsparcie

 • Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę i serwis urządzenia
 • Pomoc w instalacji, uruchamianiu urządzenia oraz kalibracji systemu

Dostosowywanie

 • Przygotowanie planów modernizacji istniejących urządzeń
 • Adaptacja systemu MultiControl Canis lub jego komponentów do modernizacji istniejących systemów i infrastruktury

Serwis i produkcja

 • Kontrola i naprawa urządzenia
 • Produkcja akceleratorów, detektorów i elektroniki kontrolnej
 • Usługa sprzętu rentgenowskiego dla sektora bezpieczeństwa

Badania i Rozwój

 • Współpraca z sektorem nauki
 • Proces komercjalizacji prac badawczych
 • Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań
 • Wsparcie z funduszy UE
Kontakt

MultiControl Sp. z o.o.

 

Tel: +48 573 953 174

E-mail: biuro@multicontrol.com

Siedziba:

ul. Poleczki 32
02-822 Warszawa

MultiControl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Osmańska, nr 12, , numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213583235, numer statystyczny (REGON) 142472482, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366840.