Technologia CANIS

Inspekcja ładunków cargo z zastosowaniem dwuenergetycznego akceleratora

Polski system kontroli ładunków MultiControl CANIS to urządzenie radiograficzne, do skanowania ładunków wielkogabarytowych za pomocą wiązki promieniowania rentgenowskiego o wysokiej energii.

Rozwiązanie to jest unikalne w skali globalnej, ponieważ pozwala na wydajne i równoczesne skanowanie towarów o różnej gęstości. Obecne rozwiązania rynkowe nie oferują możliwości zmiany energii skanowania podczas inspekcji obniżając jego efektywność.

Dwuenergetyczny akcelerator dedykowany do systemu MultiControl CANIS umożliwia płynną zmianę energii wiązki w czasie rzeczywistym w pełnym zakresie energii, tj. od 2MeV do 9MeV. Dzięki temu możliwe jest skanowanie ładunków o różnej gęstości jak np: pianka poliuretanowa, tworzywa sztuczne lub kompozyty polimerowe, które charakteryzują się niską gęstością a także przedmiotów o dużej gęstości, jak: metale nieżelazne, stal lub bloki specjalnego betonu zbrojonego.

Nasze Produkty
Przełomowe innowacje

Jak działa technologia CANIS?

MultiControl CANIS oparty jest na innowacyjnym akceleratorze, który tworzy wiązkę promieni gamma o dwóch energiach i pozwala na ich płynną zmianę w czasie rzeczywistym.

Promieniowanie wytwarza liniowy akcelerator elektronów. Wiązka elektronów jest przyspieszana do wysokiej energii, a następnie gwałtownie hamowana na targecie; impulsy promieniowania X są emitowane jako efekt. Odpowiednio ukształtowana wiązka promieniowania jest skierowana w kierunku skanowanego ładunku i wykrywana przez zestaw (matrycę) detektorów umieszczonych za ładunkiem. Na podstawie intensywności promieniowania wykrytego w każdym elemencie matrycy zintegrowany komputer może odtworzyć obrazy 2D obiektów wewnątrz skanowanych towarów bez ich otwierania.

PRZEWAGA SYSTEMU CANIS

W jakim zakresie kontroli technologia CANIS może Ci pomóc?

Manualna kontrola na przejściach granicznych i portach morskich jest niewygodna i czasochłonna, a często ogranicza się tylko do poszczególnych wytypowanych przypadków.

MultiControl CANIS to indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb służb celnych. Oferuje precyzyjną kontrolę ładunku, niezależnie od rodzaju transportu lub rodzaju towarów kontrolowanych, przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika. Nasze innowacyjne rozwiązanie daje możliwość naprzemiennego skanowania za pomocą dwóch zmiennych wiązek fotonów o energii w zakresie 2 - 9 MeV, co zapewnia lepsze zróżnicowanie zawartości ładunku na wyświetlanym obrazie.

Nasze Usługi
Kontakt

MultiControl Sp. z o.o.

 

Tel: +48 573 953 174

E-mail: biuro@multicontrol.com

Siedziba:

ul. Poleczki 32
02-822 Warszawa

MultiControl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Osmańska, nr 12, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213583235, numer statystyczny (REGON) 142472482, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366840.
.