Nasza historia

Pełna kontrola nad ładunkiem dzięki skanowaniu dwuenergetycznemu

MultiControl CANIS – kompleksowy system bezinwazyjnej kontroli ładunków cargo, wagonów kolejowych i pojazdów wielkogabarytowych  służący do wykrywania zagrożeń i prób przemytu.

Autorska technologia – dwuenergetyczny akcelerator umożliwia równoległą detekcję towarów o różnej gęstości dając możliwość optymalizacji energii dla danego rodzaju kontrolowanego ładunku.

Precyzyjny skan z zachowaniem wysokiej prędkości skanowania 

Kompleksowy obraz podczas jednego skanu

Dzięki MultiControl CANIS możesz kontrolować energię skanowania w zakresie od 2 do 9 MeV, a dodatkowo precyzyjnie rozróżnić materiały o różnej gęstości podczas jednego skanu.

Obraz RTG
w Skali Szarości
Obraz RTG
w Wersji Kolor
Standardowy Obraz RTG
z Podwójną Energią
Obraz RTG z Opatentowaną
Płynną Zmienną Energią

Technologia opracowana przez NCBJ, we współpracy ze służbami celnymi, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zwiększenia ochrony granic dla poprawy bezpieczeństwa.

Technologia CANIS
Korzyści:
 • Bezinwazyjne kontrole towarów wielkogabarytowych
 • Utrzymywanie przepustowości na przejściach granicznych
 • Kontrola w czasie rzeczywistym
 • Precyzyjna identyfikacja różnych materiałów podczas jednego skanowania
 • Możliwość skanowania dużych samochodów (TIR) oraz małych (osobowych)
 • Przyjazne, proste i intuicyjne oprogramowanie dla użytkownika
 • Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie wspierające użytkownika
 • Możliwość skanowania do 320 mm stali (wariant 6/9 MeV)
Możliwości:
 • MultiControl CANIS może wykrywać próby przemytu niebezpiecznych obiektów, np. ładunków wybuchowych, broni palnej, białej broni
 • MultiControl CANIS wykryje próby przemytu niezadeklarowanych towarów, takich jak alkohol, sprzęt RTV, papierosy
 • MultiControl CANIS zidentyfikuje nielegalnie podróżujących pasażerów – nielegalnych migrantów ukrytych w skanowanym ładunku
 • MultiControl CANIS to wysoka wykrywalność niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji
 • MultiControl CANIS to zapobieganie bezprawnemu wywozowi historycznych eksponatów i dzieł sztuki z terytorium Polski

wykrycie kontrabandy za pomocą jednego skanu

doskonała penetracja – nawet do 320 mm stali

łatwy, bezpieczny proces skanowania

inspekcja ładunków o dużej przepustowości

automatyczne rozróżnianie materiałów

przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, wsparcie analizy wizualnej

Precyzyjny skan z zachowaniem wysokiej prędkości skanowania

System Multicontrol CANIS
Pełne skanowanie

Źródło promieniowania
 • Dwuenergetyczny akcelerator
 • Wysokoenergetyczne źródło w zakresie od 2 do 9 MeV
 • Płynna regulacja energii w pełnym zakresie roboczym
 • Penetracja stali do 320 mm (wariant 6/9 MeV)
 • Zmienna wiązka energii z częstotliwością do 1000 Hz
Detektor
 • Stała odległość od źródła promieniowania
 • Oparty na precyzyjnych scyntylatorach i liniowych detektorach
 • Wysoka jakość obrazu
Elektronika
 • Indywidualne dopasowanie do projektu
 • Kontrola źródła promieniowania poprzez panel użytkownika (proces kalibracji, regulacja kąta wiązki)
 • Przyspieszenie interpretacji obrazu poprzez obróbkę wstępną
Oprogramowanie
 • Selekcja obrazu, skalowanie, automatyczna ostrość
 • Automatyczny kontrast / jasność
 • Filtr koloru, regulacja nasycenia, binaryzacja
 • System archiwizacji danych
 • System wsparcia operatora przy interpretacji obrazu
 • Automatyczne porównywanie obrazu
 • Zdalne połączenie z bazą danych
Kontakt

MultiControl Sp. z o.o.

 

Tel: +48 573 953 174

E-mail: biuro@multicontrol.com

Siedziba:

ul. Poleczki 32
02-822 Warszawa

MultiControl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Osmańska, nr 12, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213583235, numer statystyczny (REGON) 142472482, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366840.
.