MULTICONTROL

CANIS jest produktem Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) komercjalizowanym we współpracy z firmami PID Polska Sp. z o.o. oraz Multicontrol Sp. z o.o.

Firma MultiControl powstała w 2010 roku. Jej celem jest komercjalizacja wyników wieloletniej współpracy nauki i przemysłu. Partnerstwo PID Polska Sp. z o. o. z Narodowym Centrum Badań Jądrowych zaowocowało komercjalizacją innowacyjnego systemu bezinwazyjnej detekcji „MultiControl CANIS”, komercjalizowanego poprzez dedykowaną spółkę Multicontrol Sp. z o.o. CANIS jest obecnie głównym produktem spółki MultiControl.

W ofercie firmy znajduje się zarówno wersja modułowego systemu suwnicowego (tzw. gantry) do kontroli pojazdów na przejściach granicznych i kontenerów cargo oraz stacjonarny system do kontroli wagonów kolejowych. Oferujemy również kompleksowe usługi instalacji, uruchamiania i serwisu obecnych na rynku rozwiązań.

Dzięki naszemu doświadczonemu personelowi dostarczamy produkty i usługi na najwyższym poziomie technologicznym.
Multicontrol posiada zaplecze produkcyjne i techniczne oraz oferuje usługi konstrukcyjno-projektowe. Nasze usługi serwisowe świadczymy w systemie 24/7 - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach umowy nasza usługa gwarantuje przystąpienie serwisu do diagnozy w ciągu 30 min i naprawę w ciągu 24 godzin.

Zapewniamy także serwis pogwarancyjny i naprawy pogwarancyjne większości dostępnych na rynku skanerów rentgenowskich.
Ściśle współpracujemy z administracją Skarbu Państwa, Służbami Celnymi, uczelniami i wiodącymi instytucjami publicznymi, aby reagować na zmieniające się zagrożenia dla bezpieczeństwa. Wspólnie opracowujemy najnowocześniejsze rozwiązania do wykrywania zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa.

PID Polska

PID Polska Sp. z o.o. jako firma z wieloletnim doświadczeniem w technologii związanej z tworzeniem i analizą obrazu rentgenowskiego została wyłoniona przez NCBJ i PwC, w projekcie Bridge Alfa (NCBiR), do współpracy przy komercjalizacji systemu CANIS.

 

PID Polska jest liderem w zakresie implementacji detektorów rentgenowskich w przemyśle w Polsce. PID Polska oferuje rozwiązania zapewniające najbardziej zaawansowany poziom analizy obrazów RTG dostępnych na rynku, pozwalający na najwyższą precyzję analizy obrazu rentgenowskiego.

Kontrola jakości produktu końcowego na ostatnim etapie jego produkcji, tj. tuż przed wysłaniem go do ostatecznego odbiorcy jest zasadniczym elementem całego procesu produkcyjnego. Dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez PID Polska użytkownik dostarczanych urządzeń może kontrolować jakość swoich produktów bez wpływu na wydajność produkcji.

Nawet najbardziej rygorystyczne normy produkcyjne nie eliminują całkowicie ryzyka powstania wad w produkcie. Detektory rentgenowskie oferowane przez PID Polska to ostatni element procesu produkcyjnego, zapewniający poprawność gotowego produktu.

NCBJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem badawczym w Polsce oraz jedyną polską instytucją badawczą obsługującą reaktor jądrowy (reaktor MARIA). Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników, a wśród nich 60 profesorów i 151 doktorów.

 

Podstawowe badania obejmują eksperymentalne i teoretyczne próby odkrycia najbardziej fundamentalnych praw natury. Prowadzą badania reaktorów, w tym prace nad elementami paliw jądrowych i badaniami bezpieczeństwa systemów jądrowych.

 

NCBJ buduje również podsystemy największych akceleratorów na świecie i jest niezależnym producentem akceleratorów dla medycyny, przemysłu i nauki. Jednym z opracowanych rozwiązań jest innowacyjny system CANIS do inspekcji cargo oparty na autorskim dwuenergetycznym akceleratorze umożliwiającym płynną zmianę energii w czasie rzeczywistym.

Kontakt

MultiControl Sp. z o.o.

 

Tel: +48 573 953 174

E-mail: biuro@multicontrol.com

Siedziba:

ul. Poleczki 32
02-822 Warszawa

MultiControl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adresem: ul.Osmańska, nr 12, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213583235, numer statystyczny (REGON) 142472482, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366840.
.